DISCLAIMER

Gebruiksgegevens

 • Het gebruik van de website(s) van Olympeak is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden. Olympeak kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 • De verstrekte informatie en gegevens bekomen via het contactformulier (of andere) blijven eigendom van Olympeak. Hoewel Olympeak hiertoe ernstige inspanningen levert, kan niet gegarandeerd worden dat de informatie en gegevens op deze website altijd volledig, juist en bijgewerkt zijn. Olympeak kan evenmin een voortdurende toegang tot haar site garanderen, mede doordat op geregelde tijdstippen updates doorgevoerd worden. Als je onjuistheden opmerkt, kan je contact opnemen met onze webmaster.
 • Olympeak kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade die ontstaat uit het gebruik van de website of van de via de website ter beschikking gestelde informatie.

Tekst, afbeeldingen en linken

 • De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Je hebt het recht de informatie op de website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits vermelding van de bron. De bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing.
 • Uitsluitend ter informatie bevat de website hyperlinks naar websites van derden. Olympeak garandeert niet dat deze websites beschikbaar zijn en kan evenmin verantwoordelijk gesteld worden voor hun inhoud of kwaliteit. Het betekent ook niet dat er een samenwerking zou bestaan tussen Olympeak en de beheerders van die sites.
 • Wanneer je op je eigen website een hyperlink wilt plaatsen naar de startpagina van de website van Olympeak, moet je op voorhand contact opnemen met onze webmaster of de eigenaar hetzij telefonisch hetzij via mail (frederik@olympeak.be).

Cookies

 • Het is mogelijk dat de website van Olympeak gebruik maakt van “cookies”, kleine informatiebestanden die op je harde schijf worden geschreven om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en te versnellen.
 • Je kan je browser instellen om je te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om het aanmaken ervan te verhinderen. Via je browserinstellingen kan je de installatie van cookies weigeren. Op de volgende website vind je voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren: https://www.aboutcookies.org. Je kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van je computer of mobiel apparaat.
 • Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van je computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker.
  De cookie bevat een unieke code die toelaat om jouw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie).
 • Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die je bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op je computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op je computer of je mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
 • Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
 • Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken. Indien je onze website(s) verder bezoekt zonder je cookie-instellingen aan te passen en de link “accepteren” aanklikt, gaan we ervan uit dat je de installatie van cookies aanvaardt.

Bescherming persoonsgegevens

 • Olympeak behandelt persoonsgegevens volgens de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Je persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt: om de door jouw gevraagde informatie te verstrekken, om je een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden, voor direct marketing.
 • Je kan je verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing. Je hebt altijd het recht de juistheid van je persoonsgegevens te verifieren en onjuistheden te laten verbeteren. Je kan ook vragen dat je persoonsgegevens uit onze bestanden worden verwijderd.

Geschillen

Deze online-overeenkomst (disclaimer) en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of informatie op de site, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent (België), en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.