Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor Olympeak – ondernemingsnummer BE0763 942 009
Oostveldkouter 92
9920 Lievegem
België

Deze overeenkomst heeft betrekking op het verhuren van hoogtetenten.
De producten waarvan sprake zijn, zijn de materialen die Olympeak verhuurt.

Toepasselijkheid

  1. De huurder verklaart dat de afgeleverde producten van Olympeak in goede staat zijn. Indien er bij de levering/plaatsing toch gebreken zouden vastgesteld worden, dan wordt dit genoteerd op de factuur. Bij schade die het gebruikt van de materialen beïnvloedt, wordt er een vervangtoestel voorzien.
  2. Op de factuur zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Door de factuur te ondertekenen, verklaart de huurder zich akkoord met de voorwaarden zoals vermeld op de website.
  3. De huurder gebruikt de producten zoals ‘een goede huisvader’. Bij vragen/problemen kan er steeds contact opgenomen worden met de verhuurder. De tent met bijhorende generator wordt geplaatst door iemand van Olympeak, en het is niet de bedoeling dat de huurder de tent en generator op een andere plaats gaat zetten. Verplaatsen naar een andere locatie is niet toegestaan.
  4. Bij schade of duidelijke gebruikssporen zullen de kosten verhaald worden op de huurder
  5. De huurder verklaart zich medisch geschikt om in een hypotoxische omgeving te verblijven.

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor iedere huurder van het materiaal en bij ondertekening van de factuur, verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals vermeld op de website Olympeak.be.

Prijzen

De prijzen vermeld op de website kunnen afwijken van de prijzen vermeld op de factuur.

Betalingstermijn: 150 euro voorschot en het saldo wordt voldaan voor de levering of bij levering/plaatsing via cash of payconiq.

Indien het voorschot niet betaald wordt binnen de 2 weken na het vastleggen van de data, dan wordt de tent niet gereserveerd en is er geen overeenkomst tussen Olympeak en de huurder.
Indien het voorschot betaald is, maar het saldo wordt niet voldaan bij levering, dan wordt de tent niet geleverd en wordt het voorschot niet terugbetaald.

Schade

Alle materialen die geleverd worden, zijn in goede staat. Indien er schade wordt vastgesteld bij levering/plaatsing dan wordt dit genoteerd op de factuur. Indien die schade de werking van de tent beïnvloedt, dan zorgt Olympeak voor een vervangtoestel.

Wanneer wordt vastgesteld dat de materialen niet correct gebruikt zijn door de huurder, dat de generator niet in een geventileerde ruimte stond, of dat er aan de generator gewerkt is, of andere sporen van oneigenlijk gebruik, dan zijn de kosten van de herstelling voor de huurder. Prijslijsten van de onderdelen kunnen via mail opgevraagd worden via frederik@olympeak.be.

Eigendomsvoorbehoud / garantie

Olympeak blijft eigenaar van het product. De huurder mag de producten niet onderverhuren of doorverkopen.
Alle risico’s met de betrekking tot de producten gaan over op de huurder, op het moment van plaatsing. De verhuurder zal de producten leveren in perfect onderhouden staat en de huurder zal de producten met de nodige voorzichtigheid behandelen.

De betaling van de factuur houdt in dat de huurder de levering als conform beschouwt. Bij betwisting dient de huurder een aangetekende brief te sturen binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur.

Cookies

Hiervoor verwijzen we naar de Disclaimer-pagina waar alles duidelijk in de sectie Cookies wordt uitgelegd.